இந்த இதழில் (2021-07-16)

செல்லுலாய்ட் மேன்

இத்தாலியில் நடக்கிற cinema rediscovered (Il Cinema Ritrovato ) விலிருந்துதான் பயணம் ஆரம்பித்தது. இப்...

தென்றலும் புயலும்

ராஜேஸ்வரி பிலிம்ஸ் வேதாவின் ‘தென்றலும் புயலும்’ படத்தில் கதாநாயகிகள் இருவரும் போட்டி போட்டு நடிக்கிற...

தனிமைச் சிறை - A Twelve year night 

இந்தத் திரைப்படம் சிறைவாழ்வை மையப்படுத்தி எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. சிறை என்பது தவறு செய்யும் மனிதர்கள...

அதிகாரத்தின் தனிமை - The Two popes

ஜெர்மன் எழுத்தாளர், கவிஞர்  குண்டர் க்ராஸ் கூட அப்படித்தான் இருந்தார். குண்டர் க்ராஸ், தான் இப்படி ஹ...